Lütfen bekleyin..

FLAŞ HABER


TEMMUZ AYINDA BELEDİYE MECLİSİ 55 KARAR ALDI

01 Ağustos 2019, 15:44

BHA - Batman Belediyesi Meclisi Temmuz ayında 55 karara imza attı.

Görüntülü reklam

İŞTE ALINAN 55 KARAR

BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN  TEMMUZ / 2019 AYINDA

ALMIŞ  OLDUĞU  KARARLARIN ÖZETLERİ AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR
 

Madde-1: 5393 Sayılı Kanunun 18, 38 ve 49. Maddeleri gereği; Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi Şehriban AYDIN’a, Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 ü oranında aylık ödenek verilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 

Madde 2: 5393 Sayılı Kanunun 18, 38 ve 49. Maddeleri gereği; Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi Mehmet Salih ÇETİNKAYA’ya, Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 ü oranında aylık ödenek verilmesine oy çokluğu ile karar verildi

Madde 3: Belediyemiz Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görev ve sorumlulukları arasında bulunan hafriyat toprağı, inşaat yıkıntı atıkları vb. katı atıkların depolanması için; Batman-Diyarbakır istikametinde Batman Çayı Köprüsünün kuzey bölgesi, Belediyenin 2624/1,2625/1.2.3.4 nolu parsellere komşu olan tescil dışı alanın toprak döküm (hafriyat)  alanı olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 4: Belediye Başkanlığımıza bağlı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Mevzuat hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenerek, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca hazırlanan 5 bölüm 15 maddeden oluşan ve ekte sunulan Batman Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 5: Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ahmet Güneştekin Kültür Merkezinin 2464 sayılı Belediye gelir kanunun 97. Maddesine istinaden salon tahsis ücretlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24. Maddesi uyarınca Yer Tespit Tarife Belirleme ile Kültür Sanat Komisyonlarına havale edilerek, komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Ağustos-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Madde 6:İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Belediye Otoparkının 2464 sayılı Belediye gelir kanunun 97. Maddesine istinaden saat ücretlerinin belirlenmesi için komisyonların yaptığı çalışma neticesinde;

0 ile 30 dakika arası ücretsiz

30 dakika ile 1 saat arası 3TL

1 ile 3 saat arası 4 TL

3 ile 5 saat arası 5 TL

5 ile 12 saat arası 12 TL

Aylık abonman ücreti 120 TL

Akşam 19:00 ile sabah 07:00 saatleri arası resmi araçlar dışında giriş ve çıkış yapılmayacak, ücret tarife uygulamasının 02.07.2019 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 7: 2464 sayılı Belediye gelir kanunun 97. Maddesine istinaden Belediyemizin Toplu Taşıma araçların dış yüzey reklam yeri kullanım ücretinin belirlenmesine ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24. Maddesi uyarınca Ulaşım ile Kadın Politikaları komisyonlarına havale edilerek, komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Ağustos-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

Madde 8: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Batman Şehirler Arası Terminalinin misafir otoparkının 2464 sayılı Belediye gelir kanunun 97. Maddesine istinaden Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firma çalışanlarının (şoför ve muavin) aylık otopark abonman ücretlerinin belirlenmesine ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24. Maddesi uyarınca Halka İlişkiler ile Ekonomi Komisyonlarına havale edilerek, komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Ağustos-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

Madde 9: İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Yönetmeliğinin güncellenmesine ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24. Maddesi uyarınca Etik Hukuk ile Eğitim komisyonlarına havale edilerek, komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Ağustos-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Madde 10: 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu 97. maddesi gereği  Müdürlüğümüzün  Toplu Taşıma araçları elektronik kart ( Akıllı Kart)  tarife  ücretlerinde Ücretsiz Kart  (ilk defa kart çıkaracaklar  için) tarifenin  yeniden belirlenmesine ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24. Maddesi uyarınca Yoksulluk ile mücadele ile Erkek Kadın Eşitliği komisyonlarına havale edilerek, komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Ağustos-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Madde 11: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Batman ilinin trafiğini rahatlatmak, gelişi güzel parkların önüne geçmek, yolların amacına uygun  kullanılması ve belediye gelir getirilmesi amacıyla ilimiz merkez Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Blv, Turgut Özal  Blv sağlı sollu olarak  parkomat sistemi için 2464 sayılı Belediye gelir kanunun 97. Maddesine istinaden ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24. Maddesi uyarınca Engelsiz Yaşam ile Halk Pazarları ve Esnaf Sorunları Tüketici komisyonlarına havale edilerek, komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Ağustos-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Madde 12: Batman Valiliğinin 10/06/2019 tarih ve 5764 sayılı yazısına istinaden; Belediye Meclisinin 09.05.2019 tarih ve 6-244 sayılı kararın yeniden görüşülmesine ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24. Maddesi uyarıca Emlak ile Ekoloji, Çevre ve Sağlık komisyonlarına havale edilerek, komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Ağustos-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Madde 13: Batman Valiliğinin 10/06/2019 tarih ve 5762 sayılı yazısına istinaden; Belediye Meclisinin 09.05.2019 tarih ve 6-240 sayılı kararının yeniden görüşülmesine ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24. Maddesi uyarınca Emlak ile Gençlik ve Spor komisyonlarına havale edilerek, komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Ağustos-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Madde 14: Batman Valiliğinin 10/06/2019 tarih ve 5763 sayılı yazısına istinaden; Belediye Meclisinin 09.05.2019 tarih ve 6-241 sayılı kararın yeniden görüşülmesine ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24. Maddesi uyarınca Emlak ile ARGE(Belediye Faaliyet ve Yatırımlarını İzleme) komisyonlarına havale edilerek, komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Ağustos-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Madde 15: İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 405 ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Ağustos-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi

Madde 16: Batman İli, Merkez İlçesi, İluh Köyünde kain 464 ada 3, 4, 5, 6, 7, 10 ve 11 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Ağustos-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Madde 17: Batman İli, Merkez İlçesi, Alkami Köyünde kain 157 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Ağustos-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Madde 18: Batman İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde kain 1102 ada 10 ve 11 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Ağustos-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Madde 19: Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü'nde kain 987 ada 6 parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Ağustos-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Madde 20: Batman İli, Merkez İlçesi, Körük Köyü'nde kain 699 ada 11 parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Ağustos-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Madde 21: Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarih ve 7-271 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen Batman İli, Merkez İlçesi, Girbareşik Köyünde kain 1072, 1078, 1079, 1084, 1085, 1097, 1101, 1106 ve 1107 nolu adalarda ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesinde, Hilal Mahallesinde kain 1072 ada 1 nolu parsel, 1078 ada 1 ve 2 parsel, 1079 ada 1 ve 2 parsel, 1084 ada 1 parsel, 1085 ada 1,2 ve 3 parsel, 1097 ada 1,2,3 ve 4 parsel, 1101 ada 1 parsel, 1106 ada 1,2 ve 3 parsel ile 1107 ada 1 nolu parsellerin bulunduğu bölgenin imar planı Batman Belediyesi ve Batman İl Özel İdaresi arasında yaşanan sınır sorunu nedeniyle iptal edilmiştir.

Batman ilinin kentleşme sürecinde hızlı nüfus artışı ve kırdan kente göç iki temel etken olup, bu iki durum yeni yerleşim alanlarına olan ihtiyacı doğal olarak arttırmıştır. 1990’lı yıllarda kırdan kente yaşanan zorunlu göçler, Batman ilinin kentleşme sürecine yön vermiş olup, yeni kentsel alanlara olan ihtiyacı doğurmuştur. Bu kapsamda 1994 yılında dönemin koşullarına bağlı olarak GAP İdaresi tarafından Batman Belediyesi’nin İmar Planı hazırlanmıştır.  1994 yılında yapılan imar planı, Girbareşik Köyü yerleşim alanını içine alarak hazırlanmıştır.

2008 yılında, imar planı sınırı içerisinde olan bölge dâhilinde Batman Belediyesi tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulaması yapılmış olup, tapu işlemleri bitmiştir. 2009 yılında onaylanan Belediye sınırının, imar planı sınırından dar olmasından dolayı daha evvel belediye tarafından imara açılan ancak; dar tutulan sınır nedeniyle il Özel İdaresi’nin yetki alanında kalan imarlı alanlar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle imar plan sınırı ve belediye sınırı arasındaki çelişki ve örtüşmeme nedeniyle kurumlar arasında yetki problemleri ortaya çıkmıştır. Bu tarihten sonra sınır sorunun yaşanan köylerden biri olan, Girbareşik Köyünün Batman Belediyesine bağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmüş olup, bu kapsamda Girbareşik Köyü, 3 Haziran 2015 tarih ve 29375 sayılı Resmi Gazete’nin sınır tespit kararı ile Batman Belediyesi’ne bağlanmıştır. Söz konusu karar “Batman İli Merkez İlçesine bağlı İkiztepe ve Erköklü Köylerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak Batman Belediyesi sınırları içine katılması 5393 sayılı Belediye Kanununun 11 inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür” şeklindedir.

Girbareşik Köyünün Batman Belediyesine bağlanması ile bu bölgede sınır sorunu çözülmüş olup, belediye sınırı dışında kalan imarlı alanlar belediyenin yetki sahasına girmiştir. Bu kapsamda; Hilal Mahallesi içerisinde kalan ve ekte belirtilen sınır dâhilinde imar planının ve plan kararlarının; sürekliliğinin, bütünlüğünün ve uygulanabilirliğinin sağlanması bağlamında yeni bir meclis kararı alınması önem arz etmektedir.

Planlama alanı; Konut Alanı, Park Alanı ve Yol Alanıdır. Belirtilen sınır dâhilinde imar planı ve plan kararlarının; sürekliliğinin, bütünlüğünün ve uygulanabilirliğinin sağlanması bağlamında Batman (Merkez) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri esas alınacaktır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Notları: 1- Planlama alanı; Konut Alanı, Park Alanı ve Yol Alanıdır. 2- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz. 3-Belirtilen sınır dâhilinde imar planı ve plan kararlarının; sürekliliğinin, bütünlüğünün ve uygulanabilirliğinin sağlanması bağlamında Batman (Merkez) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri esas alınacaktır. 4-Aksi belirtilmeyen hususlarda ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notları: 1-Planlama alanı; Konut Alanı, Park Alanı ve Yol Alanıdır. 2-Belirtilen sınır dâhilinde imar planı ve plan kararlarının; sürekliliğinin, bütünlüğünün ve uygulanabilirliğinin sağlanması bağlamında Batman (Merkez) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri esas alınacaktır. 3-Aksi belirtilmeyen hususlarda ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile mer-i imar planı dikkate alınması suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 22: Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarih ve 7-272 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen Batman İli, Merkez İlçesi, 19 Mayıs Mahallesinde kain 1798 Ada 1 ve 2 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, 19 Mayıs Mahallesinde kain 1798 Ada 1 ve 2 nolu parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Sosyo-Kültürel Tesis Alanı (Taziye Evi) ve Resmi Kurum Alanıdır.

19 Mayıs Mahallesi, M46A-13A-4B pafta sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması gerçekleştirilmiş olup, tasdik plan sınırları içerisinde kalan alanda Uygulama ve Nazım İmar Planı hâlihazır durumuyla uyuşmamaktadır. Bu nedenle planlama sınırı içerisindeki alanda İmar planının sağlıklı bir şekilde uygulanabilirliğinin sağlanması, için imar planı değişikliği dosyası hazırlanmıştır.

Planlama alanı; 1/1000 Ölçekli İmar Planı’nda Sosyo-Kültürel Tesis Alanı (Taziye Evi) ve Resmi Kurum Alanı yapılaşma koşullarına sahip olup, hâlihazır durumu göz önünde bulundurularak 1 ve 2 nolu parsellerin imar planında fonksiyonlarının yerleri değiştirilmiştir. İmar Plan Değişikliği ile 1 nolu parsel Resmi Kurum Alanından Sosyo- Kültürel Tesis Alanı

(Taziye evi) fonksiyonuna, 2 nolu parsel ise Sosyo-Kültürel Tesis Alanı (Taziye evi) fonksiyonundan Resmi Kurum Alanına dönüştürülmüştür.

Sonuç olarak; 1/1000 ölçekli Batman (Merkez) Uygulama İmar Plan hükümleri ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan hükümleri yeniden değerlendirilmiş olup, imar planı değişikliği hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Notları: 1-Planlama alanı; Sosyo-Kültürel Tesis Alanı (Taziye Evi) ve Resmi Kurum Alanı şeklinde imarlıdır. 2- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz. 3- Aksi belirtilmeyen hususlarda mer-i imar planı hükümleri ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları: 1-Planlama alanı; Sosyo-Kültürel Tesis Alanı (Taziye Evi) ve Resmi Kurum Alanı şeklinde imarlıdır. 2-Aksi belirtilmeyen hususlarda mer-i imar planı hükümleri ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile mer-i imar planı dikkate alınması suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 23: Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarih ve 7-273 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen Batman İli, Merkez İlçesi, İluh Köyünde kain 15587, 13907 ve 8753 parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi neticesinde;

İlimiz, Merkez İlçesi, İluh Köyü, M46A13B, M46A13B2D paftalarında bulunan, 15587, 13907 ve 8753 parseller mevcut imar planında park ve yol alanı olarak imarlıdır.

Batman İdare Mahkemesinin 2018/525 esas 2019/282 sayılı kararında; Batman İli, Merkez İlçesi, İluh Köyünde kain 15587, 13907 ve 8753 nolu parsel için alınan 10/04/2018 tarih 5-185 sayılı meclis kararının iptaline karar verildiğinden dolayı imar plan değişikliğine gidilmiştir. Batman İdare Mahkemesi tarafından; İluh Köyünde kain 15587, 13907 nolu taşınmazların onaylı imar planlarında ‘’Park Alanı’’ olan fonksiyonunun, ‘’Konut Alanı’’ olarak değiştirilmesinin teknik ve nesnel gerekçelere dayandığı, dava konusu taşınmaza getirilen kullanım türü ve yapılaşma koşullarının bölgesine bir aykırılık taşımadığı, mevcut imar planında kaldırılan yol alanının yol güzergahı ve devamlılığı, ulaşım sistemi ve cephelenme anlamında olumsuzluk taşımayacağı, park alanının kaldırılması halinde plan ana kararları, bütünlüğü ve sürekliliği anlamında bir olumsuzluğun meydana gelmeyeceği, ilave nüfusa yönelik ilave donatı ayrılmasına ihtiyaç bulunmadığı, öte yandan yapı yüksekliği ve 3 metrelik yapı yaklaşma mesafesiyle ilgili kısımlarıyla ilgili olarak davalı idarece yapılacak planlama aşamalarında değerlendirme yapılabileceği sonucuna varılmıştır.

Planlama sınırı içerisindeki alan Batman İdare Mahkemesinin 2018/525 esas 2019/282 sayılı kararının gereğini yerine getirilmesi adına imar plan değişikliği dosyası hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Notları: 1-Planlama alanı; Konut Alanı, Park Alanı, İlköğretim Alanı ve Yol Alanıdır. 2-1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz. 3-Aksi belirtilmeyen hususlarda mer-i imar planı hükümleri ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notları: 1-Planlama alanı; Konut Alanı, Park Alanı, İlköğretim Alanı ve Yol Alanıdır. 2-Aksi belirtilmeyen hususlarda mer-i imar planı ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile mer-i imar planı dikkate alınması suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 24: Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarih ve 7-274 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen Batman İli, Merkez İlçesi, İluh Köyünde kain yaklaşık 33,64 hektarlık alanda ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi neticesinde;

İlimiz Merkez İlçesi, İluh Köyü, Seyitler ve Petrolkent Mahallesi, M46A-13D-2C, M46A-13D-2D, M46A-13D-3A ve M46A-13D-3B pafta sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması gerçekleştirilmiştir. Planlama sınırı içerisindeki alan; Taks:0.40, Emsal:0.80, Ayrık Nizam 2 katlı Konut, İlköğretim, Park ve Yol Alanı yapılaşma koşullarına sahiptir.

İluh Köyü, Seyitler ve Petrolkent Mahallesi, M46A-13D-2C, M46A-13D-2D, M46A-13D-3A ve M46A-13D-3B pafta sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması gerçekleştirilmiş olup, tasdik plan sınırları içerisinde kalan alanda Uygulama ve Nazım İmar Planı 18.Madde Uygulamasıyla yapılan parselasyon planıyla uyuşmamaktadır. Bu nedenle planlama sınırı içerisindeki alanda 18. madde uygulamasının sağlıklı bir şekilde uygulanabilirliğinin sağlanması, mağduriyet yaşanmaması için imar planı değişikliğine gidilmiştir. İmar Plan Değişikliği ile planlama sınırı içerisindeki alan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulamasının uygulanabilirliğinin sağlanması adına ada sınırları parsel sınırlarına çekilerek yeniden düzenlenmiştir. İmar planı değişikliği ile konut adasının emsali, taban alanı kullanımı, fonksiyonu korunmuştur.

İmar Plan Değişikliği ile planlama sınırı içerisindeki alan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulamasının uygulanabilirliğinin sağlanması adına ada sınırları parsel sınırlarına çekilerek yeniden düzenlenmiştir. İmar planı değişikliği ile konut adasının emsali, taban alanı kullanımı, fonksiyonu korunmuştur.

              1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Notları: 1-Planlama alanı; Konut Alanı, Park Alanı, İlköğretim Alanı ve Yol Alanıdır. 2- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz. 3- Aksi belirtilmeyen hususlarda mer-i imar planı hükümleri ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notları: 1-Planlama alanı; Konut Alanı, Park Alanı, İlköğretim Alanı ve Yol Alanıdır. 2-Aksi belirtilmeyen hususlarda mer-i imar planı ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile mer-i imar planı dikkate alınması suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 25: Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarih ve 7-275 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen Batman İli, Merkez İlçesi, İluh Köyünde kain 310 Ada 3,7 ve 8  nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi neticesinde;

 

Batman Merkez, İluh Köyü, 46A08D3C Pafta, 310 Ada 7 ve 8 parseller onaylı imar planında Ayrık Nizam 5 katlı TAKS: 0.40, KAKS: 2.00, Konut+Ticaret Alanı, 310 ada 3 nolu parsel Ayrık Nizam 4 katlı TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Konut Alanı olarak imarlıdır.

Planlama alanı; Batman İli, Merkez İlçesi, kent merkezinin kuzeydoğusunda yer almakta olup, kentsel ve bölgesel gelişme anlamında yüksek yoğunluklu Konut+Ticaret Alanı, ticaret, park, eğitim tesisleri, hastane, sosyo-kültürel, sanayi alanı ve resmi kurum alanları gibi fonksiyonlar ile gelişmektedir. Söz konusu parselin bulunduğu konum itibari insan yoğunluğunun yüksek olması günlük ve aylık alışveriş ihtiyaçlarının yerinde karşılanması amacı ile bölgede yeni ticari odakların oluşturulması önem arz etmektedir. 310 Ada 3, 7 ve 8 Parseller ve yaklaşık 96 m2 lik ihdas alanı, Uygulama İmar Planı değişikliği ile Konut+Ticaret ve Konut Alanından, Ticaret Alanı fonksiyonuna dönüştürülmüştür. Ticaret alanında azami yapı yüksekliği Yençok:8.50 metre, Taban Alanı Kat Sayısı (Taks):0.50 toplam inşaat alanı oranı Emsal:1.30 şeklinde belirlenmiştir. Planlama alanın çekme mesafeleri plan paftasında gösterildiği gibi ön görülmüştür.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Notları: 1-Tasdik sınırı içerisindeki 310 ada 3, 7 ve 8 nolu parseller Ticaret Alanıdır. 2-1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz. 3-Aksi belirtilmeyen durumlarda mer-i imar planı hükümleri geçerlidir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notları:: 1-Onama sınırı içerisindeki İluh Köyü(Kültür Mahallesi) sınırları dâhilinde bulunan 310 ada 3, 7 ve 8 parseller Ticaret Alanıdır. 2-Planlama alanı içerisinde 310 ada 3, 7 ve 8 nolu parsellerin yapılaşma koşulları Taksmax: 0.50, Emsal: 1.30, Yençok=8.50 metredir. 3-Çekme mesafeleri plan paftasında gösterildiği gibidir. 4-Planlama alanında yapılacak yapı/yapılar ihtiyaç duyulması durumunda her yönden 1.50 metre açık/kapalı çıkma/saçak yapılabilecektir. 5-Kat yükseklikleri; 4.50 metreyi geçmeyecektir. 6- bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve mevzuatı, mer-i imar planı ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile mer-i imar planı dikkate alınması suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 26: Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 384 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için Batman İl Sağlık Müdürlüğünden kurum görüşü beklenmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Ağustos-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Madde 27: Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarih ve 7-277 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 314 Ada 3  nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi neticesinde;

Batman Merkez, Tilmerç Köyü 314 Ada 3 nolu parsel; mer-i imar planında Konut Alanı, Emsal: 1.70, TAKSmax: 0.25 Hmax: 21.50 şeklinde yapılaşma koşullarına sahip olup, 4060 sokağa bakan cephe söz konusu parselin ön cephesidir.

Batman İli, Merkez ilçesi, Tilmerç Köyü, 314 ada 4 nolu parselin ön cephesi mevcut imar planına göre güneydoğu yönündeki 10 metrelik ulaşım aksı iken kuzeydoğu yönündeki

10 m.’lik ulaşım aksının parsel cephe hattı yapılarak cephe hattının değiştirilmesi amacıyla plan tadilatı talep edilmektedir. Konu parselin TAKSmax, Yençok, Emsal gibi yapılaşma koşulları değiştirilmemiş olup, mevcut teşekkülün sağlanması amacıyla sadece cephe hattının değiştirilmesi talep edilmiştir. Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü, 314 ada 3 parsel yapılaşma koşulları; Ayrık Nizam, Taksmax: 0.25, Emsal: 1.70, Yençok: 21.50 metre, Konut Alanıdır. Mahreç (parsel cephesi) imar plan değişikliği paftasında gösterildiği gibidir.

Sonuç olarak; 14.10.2009 tarihte yürürlüğe giren 1/1000 ölçekli Batman (Merkez) Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği hükümleri yeniden değerlendirilmiş olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları: 1-Batman ili, Merkez ilçesi, Tilmerç köyü, 314 ada 3 parsel yapılaşma koşulları; Ayrık Nizam Taksmax: 0.25, Emsal: 1.70 Yençok: 21.50 metre, Konut Alanıdır. 2-Mahreç (parsel cephesi) imar plan değişikliği paftasında gösterildiği gibidir. 3-Aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu, mer-i planı ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur.

Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile mer-i imar planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 28: Batman İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde kain 387 Ada 6  nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin komşu yapılaşmalar ile birlikte sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Ağustos-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Madde 29: Belediye meclisinin 14/06/2019 tarih ve 7-287 sayılı meclis kararıyla komisyonlara havale edilen davacılar ile davalı Batman Belediye Başkanlığı arasındaki 2019/263 karar sayılı dava sonucunda Batman İdare Mahkemesi tarafından, Batman İli, Merkez İlçesi, Alkami Köyünde kain 148 nolu parsel için alınan 04.10.2018 tarih ve 12-416 sayılı Meclis Kararı iptal edilmiştir.  Batman İli, Merkez İlçesi, Alkami Köyünde kain 148 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi neticesinde;

          Alkami Köyü 148 parsel mevcut imar planında sanayi alanı olarak geçmekte; 12 metre ve 10 metrelik imar yolundan cephe almakta olup; Taksmax:0.50, Emsal:0.50 ve Yençok:Serbesttir.

Batman İdare Mahkemesinin 2018/875 esas 2019/263 sayılı kararında; Batman İli, Merkez İlçesi, Alkami Köyünde kain 148 nolu parsel için alınan 04/10/2018 tarih 12-416 sayılı meclis kararının iptaline karar verildiğinden dolayı imar plan değişikliğine gidilmiştir. Batman İdare Mahkemesi tarafından; Alkami 148 nolu taşınmazın onaylı imar planlarında ‘’Sanayi Alanı’’ olan fonksiyonunun, ‘’Konut, Ticaret, Park ve İbadet Alanı’’ olarak değiştirilmesinin teknik ve nesnel gerekçelere dayandığı, dava konusu taşınmaza getirilen

kullanım türü ve yapılaşma koşullarının bölgesine bir aykırılık taşımadığı ve 1/100.000 ölçekli çevre düzeni plan kararlarına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Planlama sınırı içerisinde Batman İdare Mahkemesinin 2018/875 esas 2019/263 sayılı kararının gereğini yerine getirilmesi adına imar plan değişikliği dosyası hazırlanmıştır. İmar plan değişikliği ile Alkami 148 nolu parsel ‘’Sanayi Alanı’’ fonksiyonundan, ‘’Konut, Ticaret, Park ve Yol Alanı’’ fonksiyonuna dönüştürülmesi planlanmıştır. Yapılaşma koşulları; Ticaret Alanı İçin Taksmax:0.30, Emsal:0.60, Yençok:9.50 metredir. Konut Alanı için Taksmax:0.25, Emsal:1.30, Yençok:18.50 metredir. Dava konusu imar planı değişikliği teklifi ile 148 nolu parsel sanayi alanından, konut, ticaret ve park alanına dönüştürülmüştür. Söz konusu parselde önerilen teklif üzerinden getirilen nüfusa uygun olarak, park ve yol alanı planlanmıştır.

Sonuç olarak; Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği hükümleri yeniden değerlendirilmiş olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Notları: 1- Alkami Köyü 148 parsel Ticaret Alanı, Konut Alanı, Park ve Yol Alanıdır. 2-1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz. 3-Aksi belirtilmeyen hususlarda mer-i imar planı hükümleri ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notları: 1-Planlama alanı; Konut Alanı, Park Alanı, Ticaret Alanı ve Yol Alanıdır. 2- Alkami Köyü 148 numaralı parsel; Konut, Ticaret, Park ve Yol Alanıdır. Yapılaşma Koşulları; Ticaret Alanı için Taksmax:0.30, Emsal:0.60, Yençok:9.50 metredir. Konut Alanı için Taksmax:0.25, Emsal:1.30, Yençok:18.50 metredir. 3-Çekme mesafeleri imar planı değişikliği paftasında gösterildiği gibidir. 4-Yapının ihtiyaçları doğrultusunda birden fazla bodrum kat yapılabilecektir. Bodrum kat/katlar otopark ve ortak kullanım amaçlı kullanılabilecektir. 5-Normal katlar çekme mesafeleri dâhilinde ve Taksmaxı aşmamak üzere bodrum/zemin izdüşümü içine dışına taşabilecektir. 6-Konut ve Ticaret Alanlarında tüm cephelerde 1.5 metre açık/kapalı çıkma yapılabilecektir. 7-Hava-Mânia kriterlerine uyulacaktır. 8-Aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu, mer’i imar planı ile ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile mer-i imar planı dikkate alınması suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 30:İlimizde çocuklar ve sahip oldukları haklar ile ilgili daha kapsamlı çalışma ve araştırmalar yapılabilmesi; çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım hakkının sağlanabilmesi ile çocuk sağlığı konusunda çocuğun öncelikli yararının gözetilmesi, görüşünün alınması, çocuğa karşı ayrımcılığın önlenmesi ilkeleri doğrultusunda Çocuk Hakları Komisyonu Kurulmasına ilişkin Parti grupları tarafından önerilen isimler;

1-Sabiha EKİNCİ

2-Fevziye AKTAŞ

3-Engin KARAMAN

4-Mehmet İlham KOYUNCU

5-Ümit ALTUN

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. Maddesi uyarınca yapılan oylama neticesinde adı geçenler 1 yıl süre ile 5393 sayılı belediye kanunun 24. Maddesi uyarınca ihtisas komisyonuna oy birliği ile seçildiler.

Madde 31: Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait 4 adet arsa satışı talebine ilişkin yapılan görüşme neticesinde;

1- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Raman Mahallesi kain 381 ada 24 nolu 113,40 m2'lik ihdaslık parselin satın alınması talebi; söz konusu parsel artık parsel olması nedeniyle Belediyemizce herhangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

2- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Körük Mahallesi kain 111 ada 12 nolu 70,41 m2’lik ihdaslık parselin satın alınması talebi sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24.Maddesi uyarıca Emlak ile Çocuk Hakları Komisyonlarına havale edilerek, komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Ağustos-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi

3- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Tilmerç Mahallesi kain 265 ada 11 nolu 103,82 m2’lik ihdaslık parselin satın alınması talebi sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24.Maddesi uyarıca Emlak ile Madde Bağımlılığı İle Mücadele Hasta Hakları Ve Sokak Çocuklarının Sorunlarını İnceleme Komisyonlarına havale edilerek, komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Ağustos-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi

4- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İluh Mahallesi kain 1700 ada 5 nolu 2,49 m2'lik hisseli alanın satın alınması talebi sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24.Maddesi uyarıca Emlak ile Ekonomi Komisyonlarına havale edilerek, komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Ağustos-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi

SAYFA 12

Madde 32:Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 7-269 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait 3 adet arsa satışı, 2 adet 2981 sayılı yasa gereği hak sahibi olanlara verilmesine ve 1 adet takas toplam 6 adet talebe ilişkin önerinin görüşülmesi neticesinde;

1- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İluh Köyü  644 ada 4 nolu 228.00  m2 ‘lik  ihdaslık parselin satın alınması talebi; söz konusu parselde yapılan ihdas sonucu Belediyemiz adına tescil edilen 228.00 m2’lik kısım Belediyemizce herhangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

2-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait 19 Mayıs  Mahallesi 1028 ada 12 (eski 8376) nolu  10506.98 m2 lik parselden 400/10506.98  m2’lik alanın  26.02.1993 tarih 418 yevmiye no ile 2981 Sayılı yasadan yararlanmış olan verilmesine oy çokluğuyla karar verildi.

3-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Pınarbaşı Mahallesi  kain 423 ada 28 nolu 65.01 m2 lik ihdaslık parselin satın alınması talebi; söz konusu parselde yapılan ihdas sonucu Belediyemiz adına tescil edilen 65.01 m2’lik kısım Belediyemizce herhangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

4-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İluh Köyü Petrolkent  Mahallesi 610 parsel nolu 23600 m2 lik parselden 400/23600  m2’lik alanın  14.04.1994 tarih 712 yevmiye no ile 2981 Sayılı yasadan yararlanmış olan verilmesine oy çokluğuyla karar verildi.

5-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Yeni Mahalle Mahallesi  kain 1746 ada 278 nolu 10.92 m2 lik ihdaslık parselin satın alınması talebi; söz konusu parselde yapılan ihdas sonucu Belediyemiz adına tescil edilen 10.92 m2’lik kısım Belediyemizce herhangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

6- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait ilimiz Bahçelievler Mahallesi 1102 ada 14 nolu 85,18 m2 ile Mülkiyeti vatandaşa ait Bahçelievler Mahallesi 1102 ada 10 nolu parsel de yola terk olarak görünen 34,89 ve 50,31 m2 ile yine mülkiyeti vatandaşa ait Bahçelievler Mahallesi 1102 ada 11 nolu parselde yola terk görünen 151,29 m2 lik yola terki karşılığında takasının yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

Madde 33: Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 7-270 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen Belediye Meclisini 15.09.2017 tarih ve 9-213 sayılı kararı ile mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Tilmerç Köyünde kain 1763 ada 3 nolu parsel 1981,46 metrekarelik parsel Batman Esnaf ve Sanatkarlar odaları birliğine 25 yıl süre ile tahsisi yapılmıştır. Tahsis işleminin iptaline ilişkin önerinin görüşülmesi neticesinde;

 

Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine yapılan tahsis dosyası incelendiğinde; kurumumuz ile söz konusu meslek odası arasında herhangi bir “ortak hizmet projenin” olmadığı ve gerekli ihtiyaç analizleri yapılmadan taşınmazların tahsis edildiği, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin (b) ve (k) bendi gereğince resmi işlemlerin usulüne uygun olarak yapılmadığından tahsisin iptaline oy çokluğu ile karar verildi

Madde 34:Maliye Bakanlığının 2019 Mali yılı birinci altı ayı için belirlenen her türlü ödemeler toplamı net tutarı üzerinden Sözleşmeli Ekonomistin Hizmetlerine karşılık olarak 2019 Mali Yılı için hizmetine karşılık ödenecek net ücrete oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 35: Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği’nin maddeleri doğrultusunda hazırlanan kadro ihdas cetvelinde gösterildiği gibi 1 Adet 5. Derece Kameraman Kadrosunun ihdasına, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğinin 8, 9, 10 ve 11. maddeleri ile 5393 Sayılı Belediye kanunun 18, 38 ve 49. maddeleri uyarınca ekte sunulan Kadro İhdas Cetveli oyçokluğu ile kabul edildi.

 

Madde 36: Belediyemiz bünyesinde gerek 657 sayılı DMK’ya tabi memur, gerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası, gerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ve gerekse 657 sayılı DMK’nın Ek-8 maddesine göre çalışanlara yapılan yemek hizmeti ile ilgili 10/02/2018 tarih ve 30328 Sayılı Resmi Gazetede “ Memur ve Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Bahsi geçen yönetmeliğin 2. Maddesinin 1. ve 2. Fıkralarına “Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler sadece yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyette ki kuruluş tarafından yapılır. Yiyecek yardımı bu şekilde kurulan yemek servislerinde yapılır” denildiğinden, İdaremizce hazırlanan Yiyecek Yardımı Sandığı Yönergesinin kabulü, Yardım Sandığının kurulması oy çokluğuyla kabul edildi.

 

Madde 37: Belediyemiz Başkanlığı, ihtiyacı nedeniyle, kadro iptal ve ihdası gerekmektedir. Bu kapsamda, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği’nin maddeleri doğrultusunda hazırlanan kadro iptal ihdas cetvellerinde gösterildiği gibi 1 adet 5. Derece Antropolog ve 6 adet 5. Derece Eğitmen Kadrosunun ihdasına; 2 Adet 3. Derece Teknisyen kadrosunun kaldırılarak yerine 2 Adet 3. Derece Tekniker Kadrosunun ihdasına, 1 Adet 1. Derece Mimar kadrosunun kaldırılarak yerine 1 Adet 1. Derece Tekniker Kadrosunun ihdasına, 1 Adet 5. Derece Teknisyen kadrosunun kaldırılarak yerine 1 Adet 1. Derece Tekniker Kadrosunun ihdasına ve 1 Adet 3. Derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak yerine 1 Adet 5. Derece Bilgisayar Programcısı Kadrosunun ihdasına Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğinin 8, 9, 10 ve 11. maddeleri ile 5393 Sayılı Belediye kanunun 18, 38 ve 49. maddeleri uyarınca ekte sunulan Kadro İptal ve İhdas Cetveli oyçokluğu ile kabul edildi.

 

Madde 38: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği taslağı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (m) fıkrası gereğince hazırlanmış olup, talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24. Maddesi uyarınca Etik ve Hukuk Komisyonu ile Halk ve İlişkiler komisyonlarına havale edilerek, komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Ağustos-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

Madde 39: Başkanlığımızın bünyesindeki sporcuların, antrenman yapabilmelerine uygun spor alanı belirlenmesine ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24. Maddesi uyarınca Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilerek, komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Ağustos-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

Madde 40: Batman Belediye Meclisinin 08.05.2019 tarih ve 6-229 sayılı meclis kararı ile plan değişikliği yapılan; İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 996 ada 17 nolu parsele

 

 

ilişkin alınan meclis kararı İmar Kanunu ve Mevzuatı çerçevesinde tekrar değerlendirilmiş

olup; gerek itiraz gerekçeleri, gerek mevcut imar planındaki yapılaşma koşulları ve çevre yapılaşmalar incelenmiş olup, İmar Komisyonunca yapılan inceleme sonucunda Belediye meclisinin 11.09.2018 tarih ve 11-380 sayılı meclis kararı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 1. Fıkrası ve 28. Maddesinin 2. Fıkrasının hükümlerine uyum sağlamadığı gerekçesiyle yapılan itirazın reddine, 08.05.2019 tarih ve 6-229 sayılı meclis kararının uygulanabilirliğinin devamına oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 41: İmar Komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, Belediye Meclisinin 07/03/2019 tarih ve 3-159 sayılı kararı ile plan değişikliği yapılan; İlimiz, Merkez İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi 863 Ada 5 nolu parsel ile Ciğerlo Köyünde kain 1270 Ada 1 nolu parsele ilişkin alınan kararda; yaşanan yoğunluk artışına karşılık nüfusun ihtiyacı olan donatı alanlarının aynı imar plan kararlarıyla belirlenen (Batman Merkez İmar Planı-Batman Merkez Kuyubaşı Köyü Çevresi İmar Planı) plan içerisinde gösterilmemesi, sosyal donatı alanlarının hizmet etki alanı içerisinde yer almadığı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 5. Fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin 1. fıkrasına uyum sağlamadığı gerekçesiyle yapılan itirazın reddine, 07.05.2019 tarih ve 6-212 sayılı meclis kararının uygulanabilirliğinin devamına oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 42: Batman Belediye Meclisinin 08.05.2019 tarih ve 6-226 sayılı meclis kararı ile plan değişikliği yapılan; İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 189 ada 14 nolu parsele ilişkin alınan meclis kararı İmar Kanunu ve Mevzuatı çerçevesinde tekrar değerlendirilmiş olup; gerek itiraz gerekçeleri, gerek mevcut imar planındaki yapılaşma koşulları ve çevre yapılaşmalar incelenmiş olup, İmar Komisyonunca yapılan inceleme sonucunda Belediye meclisinin 27.03.2019 tarih ve 4-174 sayılı meclis kararı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 1. Fıkrası, 4.fıkrası, 5.fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin7. Fıkrasına uyum sağlanmadığı gerekçesiyle yapılan itirazın reddine, 08.05.2019 tarih ve 6-226 sayılı meclis kararının uygulanabilirliğinin devamına oy çokluğu ile karar verildi. 

Madde 43: İmar Komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, Belediye Meclisinin 08/03/2019 tarih ve 3-168 sayılı kararı ile plan değişikliği yapılan; İlimiz, Merkez İlçesi, Alkami Köyü’nde kain 126 nolu parsele ilişkin alınan kararın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 1. Fıkrası, 11. Maddesinin 1. Fıkrası, 26.maddesinin 1. Fıkrası ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin EK-2 tablosuna uyum sağlamadığı gerekçesiyle yapılan itirazın reddine, 07.05.2019 tarih ve 6-211 sayılı meclis kararı ve 12.06.2019 tarih ve 7-279 sayılı meclis kararının uygulanabilirliğinin devamına oy çokluğu ile karar verildi. 

Madde 44: Batman Belediye Meclisinin 08.05.2019 tarih ve 6-222 sayılı meclis kararı ile plan değişikliği yapılan; İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 891 ada 5 nolu parsele ilişkin alınan meclis kararı İmar Kanunu ve Mevzuatı çerçevesinde tekrar değerlendirilmiş olup; gerek itiraz gerekçeleri, gerek mevcut imar planındaki yapılaşma koşulları ve çevre yapılaşmalar incelenmiş olup, İmar Komisyonunca yapılan inceleme sonucunda Belediye meclisinin 27.03.2019 tarih ve 4-173 sayılı meclis kararı; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesinin 1. Fıkrası, 2. Fıkrası, 4. Fıkrası, 7. Fıkrası ve 28. Maddesinin 2. Fıkrasına uyum sağlamadığı gerekçesiyle yapılan itirazın reddine, 08.05.2019 tarih ve 6-222 sayılı meclis kararının uygulanabilirliğinin devamına oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 45: Batman Belediye Meclisinin 08.05.2019 tarih ve 6-221 sayılı meclis kararı ile plan değişikliği yapılan; İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 890 ada 3 nolu parsele ilişkin alınan meclis kararı İmar Kanunu ve Mevzuatı çerçevesinde tekrar değerlendirilmiş olup; gerek itiraz gerekçeleri, gerek mevcut imar planındaki yapılaşma koşulları ve çevre yapılaşmalar incelenmiş olup, İmar Komisyonunca yapılan inceleme sonucunda Belediye meclisinin 27.03.2019 tarih ve 4-172 sayılı meclis kararı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesinin 1. Fıkrası, 2. Fıkrası, 4. Fıkrası, 7. Fıkrası ve 28. Maddesinin 2. Fıkrasına uyum sağlamadığı gerekçesiyle yapılan itirazın reddine, 08.05.2019 tarih ve 6-221 sayılı meclis kararının uygulanabilirliğinin devamına oy çokluğu ile karar verildi. 

Madde 46: Batman Belediye Meclisinin 10.05.2019 tarih ve 6-253 sayılı meclis kararı ile plan değişikliği yapılan; İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 245 ada 1 nolu parsele ilişkin alınan meclis kararı İmar Kanunu ve Mevzuatı çerçevesinde tekrar değerlendirilmiş olup; gerek itiraz gerekçeleri, gerek mevcut imar planındaki yapılaşma koşulları ve çevre yapılaşmalar incelenmiş olup, İmar Komisyonunca yapılan inceleme sonucunda Belediye meclisinin 22.12.2017 tarih ve 12-324 sayılı meclis kararı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 1. Fıkrası ve 4. Fıkrasına uyum sağlamadığı gerekçesiyle yapılan itirazın reddine, 10.05.2019 tarih ve 6-253 sayılı meclis kararının uygulanabilirliğinin devamına oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 47: 02.07.2019 tarihli meclis toplantısında 05.07.2019 Cuma günü görüşülmesi için komisyonlara havale edilen İlimiz, Merkez, Gırbereşik Köyünde kain 2861 Ada 9,10,11 ve 12 nolu parsele ilişkin alınan 08.05.2019 tarih ve 6-227 sayılı meclis kararının yeniden görüşülmesine  ilişkin önerinin görüşülmesi neticesinde;

Planlama alanı, Batman ili Merkez İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Planlama alanı, 1/100.000 ölçekli Mardin-Siirt-Batman-Şırnak Çevre Düzeni Planında ”Askeri Alan” olarak planlanmıştır. Girbereşik Köyü kain 2861 Ada 9, 10, 11 ve 12 (eski 1364) nolu parsellerin içerisinde yer aldığı plan değişikliği yapılan alan yaklaşık 23396 m2 alanı kapsamakta olup, söz konusu  parseller arsa vasfında bulunmaktadır.

Plan değişikliğine konu olan 2861 Ada 9, 10, 11 ve 12 (eski 1364) nolu parseller; 08.02.2018 tarih 2-72 sayılı Meclis Kararında yapılaşma koşulları plansız (imarsız) iken ‘’Emsal: 1.00, Taksmax: 0.40, Yençok: 6.50 metre, Toplu İş Alanı (Oto Galericiler Sitesi), Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı, Otopark Alanı, Yol Alanı ve Trafo Alanı’’ fonksiyonuna dönüştürülmüştür.

Batman Belediye Meclisinin 08.02.2018 tarih 2-72 sayılı kararının;

a)      Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 6. fıkrasının (e) bendi ‘’ Plan alanındaki trafik hacimleri ile yeni getirilen kullanımların trafik üretme ve trafik çekme hacimleri dikkate alınarak yol ve kaldırım genişlikleri belirlenir.’’,

b)      Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 28. maddesinin 2. fıkrası ‘’Plan teklifleri; Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca, planın kademesi ve türüne göre üst kademe planlar, planlama esasları, yapılan analiz ve kararlar ile birlikte gerekçesi, planın kent bütününe ve çevresine etkisi ve uyumu, ulaşım sistemi ile bütünleşmesi, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarının sağlanması, kentsel doku ve yaşanabilirlik hususları kapsamında değerlendirilir.’’,hükümlerine aykırı olduğu tespit edilmiştir.

Batman İli, Merkez İlçesinde Toplu İş Alanı (Oto Galericiler Sitesi), B.H.A, Park Alanı, Otopark ve Yol Alanı şeklinde imarlı olan Girbareşik Köyü 2861 Ada 9, 10, 11 ve 12 (eski 1364) nolu parsellere ilişkin parsel bazlı imar plan değişikliği hazırlanmıştır. Gelecekte kentin büyüyüp gelişmesiyle birlikte söz konusu alanın çevresinin de plana dâhil edilmesi göz önünde bulundurulduğunda; önceden hazırlanmış ilave planının gelecekte özellikle ulaşım bağlantıları açısından sorun yaratacağı öngörüldüğünden dolayı imar plan değişikliği dosyası hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile Batman ili, Merkez ilçesi, Girbareşik Köyü 2861 Ada 9, 10, 11 ve 12 (eski 1364) nolu parseller Ticaret(Oto Galericiler Sitesi) Alanı, B.H.A, Park Alanı, Otopark ve Yol olarak planlanmış olup, bu parsele erişim için yol düzenlemesi yapılmıştır. Ayrıca, arazi kullanım kararları, yoğunluk artışı yaşanmayacak şekilde tekrardan planlanmıştır.

Girbereşik Köyü kain 2861 Ada 9, 10, 11 ve 12 (eski 1364) nolu parsellere ilişkin Batman Belediye Meclisinin 08.02.2018 tarih 2-72 sayılı kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hükümleri yeniden değerlendirilmiş olup, alınan meclis kararına yapılan itirazlar göz önünde bulundurularak imar plan değişikliği dosyası hazırlanmıştır. İmar plan değişikliği ile; ‘‘Emsal: 1.00, Taksmax: 0.40, Yençok: 6.50 metre, Toplu İş Alanı (Oto Galericiler Sitesi), Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı, Otopark Alanı, Yol Alanı ve Trafo Alanı’’ iken ‘’ Emsal: 1.00, Taksmax: 0.50, Yençok: 6.50 metre, Ticaret(Oto Galericiler Sitesi) Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı, Otopark Alanı, Trafo Alanı ve Yol Alanı’’ olarak planlanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Notları: 1- Planlama alanı 2861 Ada 9, 10, 11 ve 12 (eski 1364) nolu parseller; Ticaret (Oto Galericiler Sitesi) Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Park, Otopark, Trafo ve Yol Alanıdır. 2- Aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu, mer’i imar planı ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notları: 1- Planlama alanı 2861 Ada 9, 10, 11 ve 12 (eski 1364) nolu parseller; Ticaret (Oto Galericiler Sitesi) Alanı, B.H.A, Park, Otopark, Trafo ve Yol Alanıdır. 2- Söz konusu parselin yapılaşma koşulları; Blok nizam 2 kat(asma katsız) Emsal=1.00, Taksmax:0.50 ve Yençok=6.50 metredir. 3- Kat yükseklikleri, zemin kat için max. 3.50 metre, normal kat için max. 3.00 metredir. 4- İmar plan değişikliğinden sonra 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması yapılacaktır. 5- Parsel derinlik ve genişlik şartı aranmaz. 6- Çekme mesafeleri imar planı paftasında gösterildiği gibidir.  7- Planda belirtilen Belediye Hizmet Alanı içerisinde Batman Belediyesi tarafından projelendirilecek hizmet yapısı yapılaşma koşulları: Emsal=1.00, Taksmax=0.50 Yençok= 16.50 metre şeklindedir. 8- Aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu, 08.02.2018 tarih 2-72 sayılı Meclis Kararı ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile mer-i imar planı dikkate alınması suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 48: İmar Komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, Belediye Meclisinin 07.03.2019 tarih ve 3-157 sayılı kararı ile plan değişikliği yapılan; İlimiz, Merkez İ

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Görüntülü reklam
SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler
BHA - İNSANLAR ÖLMESİN, YAŞASIN”
Diyarbakır’da Mardin’de ve Van’daGASP EDİLEN HALKIN İRADESİDİR. SESSİZ KA..
2019 Yılı Ağustos Ayı Meclis KararlarıAĞUSTOS/2019 MECLİS KARAR ÖZETLERİ..
BHA - İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Be..
BHA - Osmanlı Turan Ocakları Batman Şube Başkanı Mehmet İnci Vali Hulusi Şa..
BHA - HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, İçişleri Bakanlığının M..
f
    RSS
    © 2019 - Basın Haber Ajansı
    bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=